نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی خویشکاری های زنانه در افسانه های بیرجند

دوره 12، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 81-98

کلثوم قربانی؛ سارا جلیلیان