نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. مقبره گنبدسبز؛ عرصه تجلی میراث معماری صفویه در مشهد مقدس

دوره 12، شماره 3، بهار 1397، صفحه 119-146

علی زارعی؛ حسین کوهستانی اندرزی


2. تأثیر نهاد وقف در پایداری حسینیه‌های عصر قاجار بیرجند (مطالعه موردی حسینیه : بی بی عروس)

دوره 11، شماره 3، بهار 1396، صفحه 99-117

مرضیه فاریابی؛ حسن هاشمی زرج آباد؛ مفید شاطری؛ علی زارعی