نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خویشکاری های زنانه در افسانه های بیرجند

دوره 12، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 81-98

کلثوم قربانی؛ سارا جلیلیان


2. بررسی مقایسه ایی مضامین عاشورایی در شعر ابن حسام خوسفی و شریف رضی

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 97-124

کلثوم قربانی جویباری؛ زینب صالحی