نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. نقوش انسانی در کنده نگاره های شرق ایران

دوره 12، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 91-122

سارا صادقی؛ حمیدرضا قربانی؛ حسن هاشمی زرج آباد


3. بررسی نقش مایه هایِ سنگ نگاره آسو در شهرستان بیرجند

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 75-96

سارا صادقی؛ حمیدرضا قربانی؛ حسن هاشمی زرج آباد