نویسنده = محمد حسن الهی زاده
تعداد مقالات: 1
1. موقوفات بشرویه، پرتوی از باورهای دینی

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 7-28

محمد حسن الهی زاده؛ ابوالقاسم عارف نژاد؛ رضا عدالتی